Limited Access 9

Festival for Moving Image, Sound & Performance
Limited Access 9

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دسترسی محدود ۹ که قرار بود از ۲۴ آبان ماه به مدت یک هفته به‌طور هم‌زمان در شهرهای بجنورد، تهران، کرمان به همراه ‏نمایشگاهی موازی در مشهد برگزار شود، با احترام به جان‌های ازدست‌رفته …