از اینجا تا آنجا

به انتخاب لئونی روسلر

از اینجا تا آنجا
به انتخاب لئونی روسلر

این برنامه فهرست پخش آثاری از قطعات الکترونیکی اخیر هنرمندانی است که هم اکنون در این زمینه فعال می‌باشند. تنوعی حقیقی در اصوات و میراث وجود دارد که می‌توان از هویت ایرانی، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی، ایرلندی به عنوان تعدادی از آنها نام برد. این اثر از صداهای طبیعی و مصنوعی ساخته شده است، در گستره‌ای شامل صداهای مستقیم تا تیز و ساکن، جابه جا شونده و سریع، عظیم، تا فرار...
این لیست‌پخش برای فستیوال دسترسی محدود ۷ گردآوری شده تا ابتدا در کنسرت و سپس به عنوان قسمتی از یک چیدمانِ در حال انجام شنیده شود..

Siamak Anvari - Gabbeh
Tomer Baruch - Aquifer
Sjoerd Brill - Nauru
C-drík & Aluviana - Ely
Barbara Ellision - UP17
Francisco Lopez - untitled#333 [for A a]’
Marco Molteni - Effimere Emergenze, Eremi, Eclissi
Leonie Roessler - Piano Bits
So Oishi - Untitled