مجمع دسترسی محدود

برنامه‌ی جشنواره

یک بعد از ظهر انیمیشنی

برنامه‌ی جشنواره

سنتیمنتال پانک

به انتخاب دافنه ناروائز

سلسله‌مراتب فعالیت‌های روزمره

به انتخاب ماگدالنا ژیلکوفسکا

بازگشت به خانه از راه دور قسمت دوم

به انتخاب امیرعلی قاسمی / از آرشیو ویدئویی پارکینگ

از اینجا به آنجا

به انتخاب لئونی روسلر

باز-دید نخست

ویدیوهایی از ایران سال‌های نخستین
از آرشیو ویدئویی پارکینگ

پس-دید

به انتخاب رامبد والا

بدون عنوان، یک مجموعه‌ی انیمیشن

به انتخاب پویا عباسیان

هنر، شهر و امر سیاسی

به انتخاب پوریا جهانشاد

قاب‌های در هم شکسته

به انتخاب سهراب کاشانی