همزیستی نامسالمت‌آمیز اعداد و روزها

اجرایی از استودیو 51

همزیستی نامسالمت‌آمیز اعداد و روزها
استودیو 51 - بهار صمدی و نوید سلاجقه

اجرا: سی دقیقه / اسلاید، دستگاه نمایش اسلاید، گفتارضبط شده، آب، مخزن وپمپ آب، رنگ آکریلیک، سرنگ، آلومینیوم، چوب، پلکسی،کابل فلزی 1393/

دسته ای از اسلایدهای خانوادگی از ناشناسی خریداری می‌شوند. اطلاعات آ نها نشان می‌دهد که شامل تقریبا دو دهه از تاریخ یک خانواده‌اند: اشخاص، مکان‌ها، مهمانی‌ها، تعطیلات و غیره . شاید تنها نگاهی چشم‌چران می‌تواند حداکثر روابط بین عناصر این اسلایدها را پیدا کند. با این همه در غیاب حافظه‌ی حقیقی آنها، شاید هر نوشتار جدیدی می‌تواند بازیگوشانه در مجاورت آنها قرار گیرد. سپس طی این بازی نوشتاری، دو متن جداگانه، پس از یک فرایند تحقیقی، در حواشی این عکس ها شکل می‌گیرند که به سرعت به مکالمه‌ای میان دو هنرمند بدل می‌شوند. در یک نمایش اسلاید، تصاویر از نوعی دستگاه اپتیک عبور کرده و به شکلی تحت یک فرایند ظهور قرارمی‌گیرند.

استودیو 51
بهار صمدی و نوید سلاجقه
"استودیو 51" در سال 1393 برای پروژه های مشترک بین بهار صمدی و نوید سلاجقه به وجود آمد. ویژگی اصلی این پروژه ها, استفاده از متریال های از قبل موجود, یافته شده یا ناشناس از قبیل تصویر, متن و صدا است. "استودیو 51" تلاش می کند هر بار طی فرآیندی منحصر به فرد, این متریال ها را از مدیوم های گوناگون: از تصاویر متحرک گرفته تا اجرا و از چیدمان گرفته تا نقاشی, عبور دهد و مجموعه خرده روایت ها یی را خلق کند که در زمان و مکان دیگری از نو پدیدار می شوند.