Festival for Moving Image, Sound & Performance
اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دسترسی محدود ۹ که قرار بود از ۲۴ آبان ماه به مدت یک هفته به‌طور هم‌زمان در شهرهای بجنورد، تهران، کرمان به همراه ‏نمایشگاهی موازی در مشهد برگزار شود، با احترام به جان‌های ازدست‌رفته و روان‌ها و بدن‌های آسیب‌دیده و امید به رهایی ‏شهروندان، دانشجویان، هنرمندان و کودکان دربند به زمان دیگری موکول خواهد شد. از استقبال شرکت‌کنندگان در فراخوان ‏امسال قدردانی می‌کنیم و آرزوی روزهای روشنی را داریم که در آن به امید و شادی کنار هم جمع شویم. از توجه و همراهی شما ‏سپاسگزاریم.
تیم برگزاری دوره‌ی نهم