پرو‌ژه‌های آران

تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک 5، ورودی حیاط

برای خلق مجمعی با هدف اعتلای هنر و هنرمند معاصر ایران،

برای تثبیت مرکزی با هدف ترویج تبادل هنری مابین ملت‌های جنوب غربی آسیا، شمال افریقا و جنوب شرقی آسیا،

برای ترغیب گفتگو میان هنرمندان، منتقدان، مجموعه‌داران و عموم،

و برای حمایت از ایده‌ها و پروژه‌های هنری دست اول.