بیدار

تهران، خیابان سپهبد قرنی، کوچه نوید، پلاک 4، همکف شرقی