نگاه دوگانگی

به انتخاب نبراس هویزاوی

هدر ام. ابراین | نگاه دوگانگی | ۲۹:۰۰ | ۲۰۱۹

نور تنیر، نویسنده و فیلسوف جوان لبنانی، با پس‌زمینه بیروت، اولین خاطراتش را از شهر به یاد می‌آورد. این فیلم از درون نور خانه‌ای قدیمی در محله حمرا می‌گذرد و سؤالاتی درباره‌ی مکانی می‌پرسد که از آن صحبت می‌کند. با نگاه‌های دوگانه‌ی پرسان _ مصاحبه‌کننده/مصاحبه‌شونده، معلم/دانش‌آموز_ بستر موضع‌گیری به پرسش کشیده می‌شود. یک روایت دوگانگی تلاش می‌کند با شهادتی تکین تجزیه‌وتحلیل شود.