واقعیتهای منکسر(منتخبی از آثار ویدیویی ویدیوناله ۱۷)

به انتخاب تاسیا لانگن‌باخ

 ویدیوناله- فستیوال ویدیو و هنرها زمانمند در سال 1984 در شهر بن آلمان تأسیس شد و از این تاریخ هر دو سال برگزار می‌شود. از سال 2005، فستیوال و نمایشگاه آن در موزه هنر بوم بن برگزار می‌شود. ویدیوناله از قدیمی‌ترین فستیوال‌های ویدیو و هنرهای زمانمند در اروپا با تمرکز ویژه بر هنرمندان جوان و در حال ظهور از سرتاسر جهان است.
هفدهمین دوره‌ی فستیوال از بیست و یکم فوریه تا چهاردهم آوریل 2019 بیست‌ونه اثر ویدیویی از بیست کشور را نمایش داد که از میان 1100 اثر ارسالی تحت عنوان واقعیت‌های منکسر انتخاب شدند.
در علم اپتیک، «انکسار» به شکست پرتو نور اشاره دارد، تغییری در مسیر نور که در لحظه‌ای رخ می‌دهد که نور از محیطی به محیط دیگر عبور می‌کند. از طریق انکسار، موج نور جهتش را تغییر می‌دهد، و دریافت ما را از اشیائی که روشن می‌کند، دستخوش تغییر می‌کند. این انحراف نوری ما را ملزم می‌کند که مکرراً نگاهمان را تصحیح کنیم و آغاز و پایان دریافتمان را با واقعیت قیاس کنیم و شیء موردنظر را در کانون توجه قرار دهیم.
 در معنای انتزاعی کلمه، انکسار به تأملی انتقادی درباره ابزار و مجراهای تجسم بخشیدن و در امتداد آن امکان بازتعریف برداشتمان از چیزها اشاره دارد- چیزها چگونه هستند، چگونه بوده‌اند یا همواره چگونه  یکسان بوده‌ و هستند؟ وجه فنی عدسی دوربین، که مکرراً واسطه میان ما و چیزهایی دریافتی‌مان قرار می‌گیرد، نقشی محوری در اینجا ایفا می‌کند، زیرا عدسی است که تا حد زیادی ضریب انکسار نور را تعیین می‌کند و این‌گونه می‌تواند تصاویری نو برای روایت‌های کهنه بیافریند، یا تصاویری نو با روایت‌هایی نو را خلق کند. چه امکاناتی وجود دارند که رسانه را به‌طورکلی و رسانه هنری را به‌طور خاص قادر می‌کند تا به طریقی انتقادی با غلبه و سلطه خویش درگیر شود؟ امروز، چه استراتژی‌های هنری در حال شکل‌گیری است تا زوایای دید بدیل و چشم‌اندازهای تازه خلق کند؟ کدام زبان‌های بصری در اختیار هنرمند است؟ و چگونه از این زبان‌ها استفاده می‌کنیم تا وارد گفتگویی دوباره شویم و متوجه شویم که چیزها را چگونه می‌بینیم، چگونه دیده‌ایم و علی‌الظاهر همیشه چگونه می‌بینیم؟