فسخ، یک اجرای دیداری-شنیداری

شاهین پیمانی - مریم کتان - علی چوپانی

پروژه‌ی صدا و تصویر “فسخ” کاری است از شاهین پیمانی، مریم کتان فروش و علی چوپانی که در روز پنجشنبه دهم مرداد در پلتفرم ۳ به عنوان بخشی از نمایشگاه دو نقطه حرکت به همت کالکتیو انیمیشن تجربه به اجرا در آمد.

این اجرا در دو بخش به مواجهه با صداهای یافت شده و تصاویر آرشیوی انیمیشنی از طریق فرایند توقف و بازآرایی حرکت می‌پردازد.