فیلم جاده‌ای

اجرایی از غزال رادپی

فیلم جاده‌ای ۱۹

«فیلم‌ جاده‌ای» یک مجموعه پرفورمانس و ویدیو هستند که از سال ۲۰۱۰ شروع شدند و از آدم‌های درگذر الهام گرفته‌اند. این کار مجموعه‌ای از داستان‌های آدم‌های نامرئی و داستان‌ها/تاریخ ننوشته شده‌شان است. «دیگری» را با نوشته‌ها به تصویر می‌کشم… داستان‌هایشان را نمایان می‌کنم، ولی هیچ‌وقت خودشان را مستقیماً نشان نمی‌دهم: داستان‌ها/تاریخ‌هایی که زندگی آدم‌های جابه‌جاشده را سند می‌کنند و بازتاب تاریخ معاصر ما هستند.