میراث | افشاری – ناظم زاده – مشهودی

میراث 
آرى، زندگى ادامه پيدا مى‌كند
مردم زندگى را از سر می‌گيرند چون حافظه‌ى ضعيفى دارند، قدم‌زنان از مانع‌هايى عبور مى‌كنند كه زمانى با دلهره مى‌گذشتند. 
اگر جز سرباز پياده چيزى در جهان نبود، تمام فريادهاى جنگ يا صلح زائد بود. 
آرى، اگر جز سرباز پياده چيزى در جهان نبود، ديگر نيازى به اثبات اين موضوع نبود كه جنگ منفور است. همه می‌دانستند كه جنگ ترسناك است، طاعون است، مخوف است. 
اگر مُردگان مى‌توانستند حرف بزنند ديگر جنگى در كار نبود. 

هاينريش بُل

کانسپت و چیدمان: آوا افشاری
موزیک: امیرحسین ناظم زاده
ویدیو: بردیا مشهودی