روی خطوط زرد | حسین حسینی

روی خطوط زرد پروژه‌ای است ازحسین حسینی، شامل  چیدمان ویدئو، . ویدئو، نقشه و کتاب

« تنها در وضعیتی نامتعادل است که می‌توان تعادل را دریافت. وفادار ماندن بر خط‌هایی که از پیش ترسیم‌شده‌اند. تعادل قانون است و قانون همان‌ چیزی است که نظام با آن تعریف می‌شود. بنابراین هیچ چیز ورای خطوط قانون نمی‌تواند وجود داشته باشد.»  – از متن ویدئو 

آستانه هر سیستمی مرز میان ایمن ماندن و خطر کردن است. پس عبور از این آستانه، تردید به تمام خطوط زردی است که بقا و ماندن ما را در سیستم تضمین می‌کنند. میل به این تخطی پایان دادن به تمام میانه‌روی‌ها و اهمال در حفظ فاصله‌ی ایمن تا خطوط قرمز است. از آنجایی که سیستم هرگز اعضای خاطی را تاب نمی‌آورد و آنها را بیرون می‌اندازد، این تنها راه خروج از سیستم است.