رهایم مکن | سهیلا گلستانی

| رهایم مکن | سهیلا گلستانی | فیلم وی آر | ۰۵:۱۳ | ۲۰۱۷ | ایران
پروژه‌های آران
 جنگ و انسان، دو بخش انكار ناپذير از واقعیتی واحد هستند.  نام این واقعیت را زندگی بگذارید. هر روز مردم زيادى مجبور می‌شود یکی از این دو را انتخاب مى كنند: مرگ يا جدايى.عشق تنها راه گريز است؛ تنها بازمانده به انتظار فردا.