تعامل با اشیاء | نایری عیوضی

تعامل با اشیا یک پروژه تجربه‌ای تعاملی از  نایری عیوضی است برمبنای اشیای روزمره. از شرکت کنندگان درخواست می‌شود اشیایی که با خود به همراه دارند را، با هر ترتیب و چینشی، روی میز قرار داده و از آن عکس بگیرند. از مجموعه‌ی عکس‌هایی که جمع‌آوری می‌شود، با تاکید بر جزئیات و بافت اشیا که راوی لایه‌ی لمسی خاطرات و تجربیات افراد است، انیمیشنی ساخته خواهد شد.

پروژه‌ی حاضر در ادامه پروژه‌ی مشارکتی‌ای به نام «اشیای اِما» است که از بهمن ماه ۹۷ آغاز شده است. نایری در دسترسی محدود ۸، چیدمانی به صورت یک ایستگاه  ساخت یک استاپ موشن بر پا خواهد کرد که با مشارکت بازدید‌کنندگان نمایشگاه دو نقطه حرکت به عنوان بخشی از پروژه‌ی در جریان او تکمیل و ساخته خواهد شد.