آنا | حامد صفایی

آنا، چیدمانی از حامد صفایی است که برای هشتمین دوره‌ی دسترسی محدود در پروژه‌های نیومدیا برای بار اول به نمایش در آمد.

آنا، دختر اهوازی است که تخصصش کاشت مژه است. او درباره دنیای خودش، هنر و  هنرمند در ویدیویی صحبت می‌کند. در کنار ویدیو یک کتابچه از متن ویدیو و عکس‌های شخصی آنا چاپ‌شده و در فضای نمایش روی یک میز قرار دارد. سه قطعه تصویر از فریم‌های همان ویدیو در قاب‌های مجللی به دیوار نصب خواهند شد. حامد صفایی ارادتی به هنرمند و هنر ندارد و هنر را زاییده‌ی مجموع کمبودها، عقده‌ها و مریضی می‌داند. به نظر او هنرمند هیچ‌گونه جایگاه ویژه‌ای ندارد.