دسترسی محدود ۸

فسیتوال دسترسی محدود 8، توسط پروژه‌های پارکینگالری با همکاری گالری آران، بنیاد تماس، موویکس و جامعه‌ی نیومدیا و با شرکت بنیاد تیرافکن، استودیو مارکف، پلتفرم ۳ و موسسه بیدار برگزار می‌شود.
پروژه‌های پارکینگالری فستیوال دسترسی محدود را در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار برپا کرد. پارکینگالری یک فضای پژوهشی بود که جشنواره ای مستقل را برای ویدیو، صدا و پرفورمنس کلید زد. از آن زمان تا به امروز، این جشنواره  تعداد فراوانی از کارهای هنرمندان برجسته و نوظهور را از ایران و دیگر نقاط جهان نمایش داده است.
بخش اصلی این دوره از جشنواره با برنامه‌ی «مجمع دسترسی محدود» پیرو سنت گذشته خویش است- بخشی که از آثار ویدیویی و صداهای ارسالی به فراخوان عمومی، انتخاب شده است و در کنار آن بخش دیگری که به آثار ارزشمندی از آرشیو پارکینگالری اختصاص یافته که رو به فراموشی‌اند.
دسترسی محدود، همچون گذشته با کیوریتورهای مختلفی به عنوان برنامه‌ریزان مهمان همکاری دارد.در دوره‌ی هشتم دسترسی محدود، فراز انوشه پور،  نبراس هویزاوی،آرش خاکپور، مینو ایران پور، تاسیا لنگنباخ، امیرعلی قاسمی و کلکتیوهایی همچون نویزآنویز و انیمیشن تجربه به تنوع و گستره‌ی این رویداد می‌افزایند.
رویدادهای دسترسی محدود ۸، به طور موازی در شش مکان در گوشه و کناره‌های شهر برگزار می‌شوند. اجراهای صوتی-تصویری، نشست‌ها، کارگاه‌ها و بازدیدهای جنبی، ماه مرداد ایرانیان را به عنوان زمانی برای تصاویر متحرک، صدا و نیومدیا برجسته می‌کند.