جامعه نیومدیا
خیابان کریم‌خان، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۳، پلاک ۳
عمارت روبرو
خیابان انقلاب، بن بست کیان‌پور، پلاک ۷
گالری آران
خیابان کریم‌خان، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲
پروژه‌های آران
خیابان نوفل نوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵، ورودی حیاط
بنیاد پژمان
ساختمان کندوان خیابان حافظ، خیابان غزالی، ساختمان شماره ۱۷