پیرامون نیومدیا

کارگاه دو روزه‌ی هلیا همدانی

درسال جدید همزمان با جشنواره دسترسی محدود، جامعه‌ی نیومدیا، مجموعه‌ای از کارگاه های خود را آغاز می‌کند. آغازگر این برنامه، دو کارگاه یک روزه به هدایت هلیا همدانی، محقق و کیوریتور ساکن رُم، پانزدهم و بیست و یکم فروردین خواهد بود.

«پیرامون نیومدیا» پیش درآمدی‌ست تاریخی که از دو دهه پس از جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود. با نگاهی اجمالی برشیوه‌های نوینی چون آرشیو کردن، پرسه زنی در شهر، تولد مفهومی به عنوان کیوریتوری تا ظهور و تاثیرات تکنولوژی، در عرصه‌ی هنرهای تجسمی پیش می‌رود. به این ترتیب با گذری بر دهه‌های میلادی پیش از نود، که همزمان بود با فروریختن دیوار برلین، پایان جنگ سرد، ظهور شبکه‌ی جهانی و تولدِ کلید واژه‌ی نیومدیا، ادراک‌مان از هنر امروز را مروری تاریخی خواهیم کرد.