سنتیمنتال پانک

کیوریتور دافنه ناروائز برلفین

سنتیمنتال پانک
کیوریتور دافنه ناروائز برلفین

سنتیمنتال پانک مجموعه‌ای از رویدادهای ساختارگرا/آوانگارد است که به وسیله‌ی دافنه ناروائز برلفین در فضای تجربی کوتی شاپ در برلین برگزار شده است و از سال 2015 به شکل برنامه‌ای ماهانه درآمده است.
هر ماه سنتیمنتال پانک گزیده ی فیلمی از کار یک فیلمساز آوانگارد-ساختارگرا را ارائه می‌کند. این هنرمندان اغلب نقاط عطفی در تاریخ هنر و فیلمسازی هستند با آنکه به نوعی ورای صنعت فیلم قرار می‌گیرند.
برنامه‌ی سنتیمنتال پانک برای دسترسی محدود هفت، برنامه‌ای مشارکتی از دو هنرمند صدا و موسیقی‌دان ایرانی، آسو کهزادی و مازیار مهدی به همراه نمایش یک گزیده فیلم از آنچه توسط دافنه، پیشتر انتخاب شده است، ارائه می‌دهد. رویداد سنتیمنتال پانک تلاشی برای خلق اثری جدید از دل ترکیب دو اثر صوتی است: تجربه‌ی دیداری شنیداری پخش یک گزیده فیلم سی دقیقه‌ای که دو بار در یک رویداد، با دو خط صدای متفاوت با اجرای زنده‌ی موسیقی هنرمندان صدا، مهرداد مهدی و آسو کهزادی، به نمایش درمی‌آید.