باغچه

پیتر شراینر

 ۱۳۶دقیقه | اتریش | ۲۰۱۵-۲۰۱۸

فیلمی از پیتر شراینر

 فیلمی درون فیلم دیگر

جولیا متوجه می شود از بیماری مهلکی رنج می برد. شبه نظامیان،  کارگردان فیلم را، به نام آواد، ربوده، زندانی و شکنجه کرده‌اند. هرمان، طراح صحنه، از کابوسهای شبانه  به ستوه آمده است. ساندو، باغبان، کودکی‌اش را در خانه‌ سازمانی سپری کرده است. عمر، به همراه همسر و فرزندان خود از برزخ جنگ سوریه گریخت. باغ به صحنه نمایشی برای قهرمانان داستان و بهشت کودکی تبدیل می‌شود- کابوس، زندان و جبهه جنگ.