۴ مرداد
جمعه
۵ مرداد
شنبه
۶ مرداد
یک‌شنبه
۷ مرداد
دوشنبه
۸ مرداد
سه‌شنبه
۹ مرداد
چهار‌شنبه
۱۰ مرداد
پنج‌شنبه
۱۱ مرداد
جمعه
panjtanohshab
مجمع دسترسى محدود آ
نگاه دوگانگی
اکران فیلم کوتاه
x
دسترسی چندگانه ويديوهايى از اصفهان
(تکرار شونده)
ظاهراً كه آنجاست
مجمع دسترسى محدود (یکبار آ+ب کامل)
تماشاچیان
اکران فیلم بلند
۸۲ دقیقه
مجمع دسترسی محدود ب
۵ تا ۷ عصر
مناظر دست‌کاری شده
۷:۳۰ تا ۹ شب
عصرى با مانى پتگر
نشست و نمايش فيلم
۷ عصر
میز گرد با هنرمندان
زمين از لبه‌ى ديگر
x
panjtanohshab
مناظر دستكارى شده
(تکرار شونده)
اکران فیلم بلند
باغچه
۱۳۶ دقیقه
6-8:30 دقیقه
اکران فیلم بلند
لویاتان
82 min
ظاهراً كه آنجاست
(تکرار شونده)
x
ويديوناله2017:
واقعيتهاى منكسر
۵ عصر
x
كارگاه معرفى سازوكارهاى تامين سرمايه‌ى جمعى
زينب تبريزى | شيما صابرى
۵ تا ۷ عصر
اِكمل اِرتان
سخنرانی
۷ عصر
تاسيا لانگنباخ
سخنرانی

۷ عصر
x
panjtanohshab
مجمع دسترسی محدود ب
(تکرار شونده)
x
چیدمان
زمين از لبه‌ى ديگر
(تکرار شونده)
مجمع دسترسى محدود (یکبار آ+ب کامل)
دسترسی چندگانه ويديوهايى از اصفهان
(تکرار شونده)
مجموعه فیلم‌های کوتاه
فيلم‌هاى استن بركيج
اجرا
فیلم جاده‌ای
غزال رادپی
۷ عصر
مجمع دسترسی محدود آ
۵ تا ۷ عصر
x
panjtanohshab
دسترسى محدود انيميشن
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
دسترسی محدود انیمیشن
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
دسترسی محدود انیمیشن
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
فهرست انیمیشن ۱
دسترسی محدود انیمیشن
دسترسی محدود انیمیشن
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
دسترسی محدود انیمیشن
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
فهرست انیمیشن ۳
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
انيميشن : دو نقطه حركت
چیدمان‌های ویدئو و تعاملی
فهرست انیمیشن ۲
فهرست انیمیشن ۳
فهرست انیمیشن ۱
فهرست انیمیشن ۲
اجرای دیداری شنیداری
مریم کتان / شاهین پیمانی
چیدمان‌ها
1tanohshab
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
چيدمان‌هاى ويديو و تعاملى
اجراهای اختتامیه ۶ تا ۱۰ شب
اجراهاى ديدارى/شنيدارى
۶ تا ۹ شب
اجراهاى ديدارى/شنيدارى
۶ تا ۹ شب
گردهمایی صداهای الکترونیک
ميزگرد / صدا
نویزآنویز
اجراهاى ديدارى/شنيدارى
۶ تا ۹ شب
اجراهاى ديدارى/شنيدارى
۶ تا ۹ شب
اجراهاى ديدارى/شنيدارى
۷ تا ۹ شب
panjtanohshab
ورزش‌های ویدئویی
دسترسى موازى
پارکینگ‌ها
در فضاى عمومى، شماره پنج/ خـ ـ ـآر | عليرضا محمدى
همه روزه: ۶ صبح تا ۱۱ شب
پاركينگ طبقاتى باهنر (شهردارى) ابتداى خيابان باهنر، جنب شهردارى منطقه يك، طبقهى همكف. روبروى دفتر پاركينگ
دسترسى موازى: گاراژ | طرلان لطفىزاده
شنبه تا پنجشنبه: 6 عصر تا 10 شب، جمعه: 4 عصر تا 10 شب
پاركينگ شخصى، خيابان بيهقى، كوچهى دهم، پلاك يك